Satnica 06:00 – 08:00 08:00 – 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 17:00 17:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 23:00 23:00 – 05:00
Sadržaj Starogradske Pesme srednjeg i brzog ritma Tamburaška muzika Pesme nove srednjeg i brzog ritma Tamburaška muzika Mešane pesme Pesme nove srednjeg i brzog ritma Tamburaška muzika Pesme stare srednjeg ritma Muzički noćni program